Stránky boli  vytvorené  
 
  Národnostný časopis vydávaný Obcou Slovákov v Prahe vychádza v Českej republike od roku 2010 a je distribuovaný aj na Slovensku. Popri dodržovaní zásad nadstraníckosti je nepolitickým, spoločensky – kultúrnym a rodinným periodikom oslovujúcim najmä slovenskú menšinu žijúcu v ČR so zameraním na česko – slovenskú vzájomnosť. V žánrovej pestrosti jednotlivých príspevkov od rozhovorov so známymi osobnosťami, ku ktorým sa viaže aj titulná strana, cez reportáže, komentáre a poznámky až ku glosám a fejtónom nájde čitateľ pre svoju zábavu a poučenie zaujímavé príspevky aj v magazínovej časti časopisu, ktorá tvorí jednu tretinu obsahu.
Časopis má aj svoju Detskú prílohu, zameranú na školákov, ktorí sa zábavným spôsobom môžu zoznamovať s jednotlivými krajinami Európskej únie. V každom čísle nájdu však aj hádanky, krížovky, hlavolamy a nechýba ani humor zo školských lavíc. Na pravidelnej štvorstrane je vyhradený priestor aj na kresby detí, z ktorých sa tie najkrajšie dostávajú na obálku do Detskej galérie.
Časopis, ktorý má celoštátnu pôsobnosť pre všetkých Slovákov v jednotlivých regiónoch vychádza ako dvojčíslo, raz za každé dva mesiace, celkom šesť razy za rok.
Slovenské korene si môžete prečítať a podľa potreby jednotlivé príspevky aj sťahovať v elektronickej podobe.
 
  PREDPLATNÉ : 150 Kč, resp. 5 eur za rok
Predplatiteľom prikladáme do tlačenej formy časopisu vyplnenú zloženku, ktorou zaplatia objednávku. Platiť môžete tiež bankovým prevodom na č. účtu: 235846350/0300
Vyplňte tento objednávací kupón a pošlite na adresu: SLOVENSKÉ KORENE,
Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2,
alebo pošlite požadované údaje na mail: racz@slovenskekorene.cz
 
     
SLOVENSKÉ KORENE 2013 3-4
časpis v PDF časopis k prohlédnutí